Nieuwe MSW installaties

Het scheiden van huisvuil (in het Engels MSW) door middel van Walair lucht scheidingstechnieken wordt steeds bekender en vaker toegepast. Door het toepassen van de Walair 3-weg drumscheiders wordt de nascheiding vereenvoudigd, zijn minder optische scheiders benodigd en kan aanmerkelijk meer capaciteit verwerkt worden. Een belang punt bij toepassing van luchtscheidingstechnieken is, dat de totale investering aanmerkelijk wordt  gereduceerd. Na een recente plaatsing van een 3-weg drumscheider voor MSW in Mexico wordt er momenteel in de Walair productie gewerkt aan 4 stuks 3-weg scheiders en 2 single drumscheiders voor MSW afval. In dit nieuwsitem bespreken wij een installatie, die over een aantal maanden wordt geleverd aan een Amerikaanse klant.

Werkingsprincipe van de 3-weg drumscheiders

De 3-weg Drumscheiders scheiden na het zeven een MSW inputfractie in 3 deelfracties, een zware fractie, de 3d fractie en een 2d lichte vlakke delen fractie.  De zware fractie die vrijkomt bij de eerste drum scheider, bestaat uit materialen met een soortelijk gewicht boven de 500 kg. De resterende inputfractie wordt weg geblazen over de eerste drum en via de eerste expansiekamer met lopende band afgevoerd naar de tweede drumscheider. In de tweede drumscheider wordt de 3d fractie gescheiden van de 2d fractie. Bij de 3d fractie bevindt zich nog een kleine hoeveelheid 2d vlakke delen (papier/plastic), die in een later stadium in de installatie worden verwijderd door een optische scheider. De vlakke delen of 2d fractie, welke voornamelijk bestaat uit papier en plastic delen, wordt over de tweede draaiende drum geblazen en goed verdeeld en gedoseerd en gedeponeerd op een brede lopende band (2300 mm), welke zich bevindt onder de tweede expansiekamer. Aan het einde van deze lopende band is een optische scheider geplaatst, welke een scheiding verzorgt tussen papier en plastic delen.

Capaciteit

De totale verwerkingscapaciteit van deze 3-weg drumscheider is uitgelegd op totaal 30 ton per uur, bij een soortelijk gewicht van circa 200 kg /m3.

 

Werkingsprincipe van de luchtscheiding doormiddel van Walair ventilator scheiders

De luchtscheiding wordt uitgevoerd door 2 Walair ventilator scheiders. Elke ventilator zuigt voor 100 procent aan één van de twee expansiekamers. De ventilatoren retourneren voor circa 80 procent de afgezogen lucht via de blaasmond in de scheidingskamer van de drumscheiders. De resterende lucht van circa 20 procent wordt afgevoerd naar automatisch gereinigde stoffilters. Door de toepassing van frequentieregelaars en luchtregelkleppen kan de benodigde luchtcapaciteit naar wens voor elke installatie traploos geregeld worden.

Voor meer details, foto’s en video’s van de Walair 3-weg Drumscheider verwijzen wij u graag naar de Walair website.

Interesse of vragen? Mail of bel Walter Nihot.
Mobile phone: 0031-(0)653368333 Mail: walter.nihot@walair.eu

Gepubliceerd door Walter Nihot d.d. 18/02/2019.