Consultancy

Naast het leveren van totaalprojecten of deelprojecten in o.a. de papier en de recyclingindustrie, kan men voor Consultancy terecht bij Walair.

Door de meer dan 35 jaar ervaring van Walter Nihot, de ruime ervaring van zijn team, de ruime engineering mogelijkheden van de Walair tekenafdeling en van zijn partners, is het mogelijk deze faciliteiten te bieden. Hoe de begeleiding of het advies wordt uitgevoerd, kan door de klant naar wens bepaald worden. Hieronder volgen als voorbeeld enige mogelijkheden.

Het advies bij de bouw van een installatie,

  • Het maken van ontwerptekeningen in samenspraak met de klant,
  • Het opstellen van een lastenboek,
  • De engineering van een installatie, waarbij de installatie kan worden opgetekend in Autocad 2002 (zie voorbeeld boven),
  • Een advies in de aanschaf van de deelcomponenten, of van de gehele installatie,
  • Het leveren van een projectleider, welke bouwvergaderingen leidt en indien gewenst het werk coördineert,
  • Het omschrijven van elektrische besturingen. Het tekenen van elektrische schema’s voor de besturing van de installatie,
  • Advies en begeleiding bij subsidieregelingen, welke de overheid biedt voor het bedrijfsleven,
  • Ook het beoordelen/doormeten van een bestaande installatie, met indien gewenst een advies voor een evt. verbetering of ombouw, behoren tot de mogelijkheden.
  • Zoals reeds opgemerkt zijn luchttechniek en scheidingstechniek d.m.v. lucht één van de specialiteiten van Walair. Ook op het gebied van bestaande luchttechnische installaties wordt op verzoek geadviseerd. Hierbij kan gedacht worden aan luchtsnelheidsmetingen, capaciteitsmetingen, trillingsmetingen, het doormeten van bestaande elektriciteitsschakelkasten, enz. enz.

Afsluitend:

Zoals u ziet zijn er vele mogelijkheden voor advies en begeleiding.

U vraagt zich misschien af, waarom ons bedrijf zich hiermee bezig houdt en waarom wij ons niet alleen concentreren op de levering van nieuwe installaties of deelleveringen van installaties. Het antwoord hierop is simpel, het team van Walair vindt het contact, het begeleiden en adviseren van klanten, één van de meest plezierige en uitdagende werkzaamheden.