Walair Drum luchtscheider

Op plaatsen waar het wegens plaatsgebrek niet mogelijk is een Walair drieweg drumscheider te plaatsen, wordt door Walair een drum luchtscheider geplaatst. De lucht drumscheider deelt een afvalstroom in drie deelstromen. Namelijk zwaar, middelzwaar en licht. Momenteel wordt een drum luchtscheider geplaatst in midden Engeland in samenwerking met Kiverco Ierland.  Deze klant in midden Engeland heeft inmiddels de derde Walair scheidingsinstallatie geplaatst.

Werkingsprincipe van de installatie

Het input materiaal wordt ingevoerd in een 2-assige Rentec shredder. Deze verkleint het materiaal tot een grootte van circa 300 mm (niet te klein). Na de shredder wordt het afval getransporteerd naar een trommelzeef. De trommelzeef verwijdert de fractie 0/40 mm. De 40/300 mm wordt afgevoerd via een lange delen scheider naar een Walair drum scheider breed 1200 mm. Vervolgens verwijdert deze de zware fractie welke bestaat uit stenen en de metalen. De FE metalen worden uit deze fractie verwijderd door een magneet en de resterende zware fractie wordt afgevoerd naar een opslagbunker.  

De middelzware fractie welke bestaat uit hout, restfractie en 2d lichte fractie wordt via de expansiekamer van de drumscheider afgevoerd naar een luchtscheider. Deze luchtscheider verwijdert de 2d lichte  fractie, welke bestaat uit papier, plastic en folies. Deze 2d fractie wordt via een lucht afvoerleiding lang circa 20 meter afgevoerd naar een Walair roterende scheider. De roterende scheider scheidt de lucht van de 2d lichte fractie en laat deze vallen op een sorteerband (tweede). De middel fractie welke bestaat uit hout en restfractie, wordt aan de onderzijde van de luchtscheider direct afgevoerd naar een sorteerband (eerste). Onder de sorteerbanden in de sorteercabine bevinden zich opslagbunkers, waarin de sorteerders het afval manueel gesorteerd afvoeren.   

Deze installatie is de basis een eenvoudige sorteerinstallatie voor CD/CDI afval. Door de toepassing van de shredder, wordt het afval gedoseerd en in grootte gereduceerd (niet te klein) en de Walair luchtscheiding zorgt er voor dat het afval in 3 deelstromen wordt gescheiden. 

Capaciteit

De installatie heeft een capaciteit van circa 40 ton/u waarbij het stortgewicht 350/400kg de m3 bedraagt. 

Werk in uitvoering

Voor meer details, foto’s en video’s van de Walair luchtscheider verwijzen wij u graag naar de Walair website.

Interesse of vragen? Mail of bel Walter Nihot.
Mobile phone: 0031-(0)653368333 Mail: walter.nihot@walair.eu

Gepubliceerd door Walter Nihot d.d. 11/03/2019.