MSW huisvuil installaties

Voor MSW huisvuil installaties levert Walair lucht scheidingsinstallaties tot een capaciteit van 40 ton/u. Belangrijke key componenten zijn de zakkenopeners/shredders en de zeeftrommel(s). Tot circa 15 t/h kan volstaan worden met een trommelzeef, daarboven adviseren wij twee trommelzeven. Bij twee trommelzeven adviseren wij eerst groot en klein te scheiden. Bijv. 220 – en 220 mm + fractie. Op de 220 mm + fractie kan indien gewenst een luchtscheider of drumscheider geplaatst  worden. Deze verwijdert papier/plastic, vlakke delen, zoals de MSW verzamel zakken. Met de tweede trommelzeef wordt de 0/50 mm verwijderd. De doorgaande fractie 50/220 mm wordt naar een Walair 3-weg scheider gevoerd.

De 3-weg scheider scheidt de inputfractie 50/220 mm in 3 deel stromen. Een zware fractie, een 3d fractie en een lichte fractie of vlakke delen fractie. In de 3d fractie bevindt zich nog een kleine hoeveelheid lichte fractie ( circa 10/15%). Deze lichte fractie kan handmatig, met een luchtscheider of met een ballistische scheider verwijderd worden. De goed gereinigde 3d fractie die overblijft, kan verder verwerkt worden met optische scheiders. Het grote voordeel van de Walair scheidingssystemen is dat alle vlakke papier, plastic en folie delen d.m.v. luchtscheiding direct verwijderd worden en dat de 3d fractie direct verder verwerkt kan worden. Hierdoor zijn doorvoer capaciteiten mogelijk die met alleen zeven en ballistische scheiders niet mogelijk zijn. Ook wordt met de 3-weg drum scheider het aantal  dure optische scheiders aanmerkelijk verminderd.

Resumerend.
Door de toepassing van de Walair drumscheiders wordt de capaciteit aanmerkelijk verhoogd, wordt het investeringsbedrag gereduceerd, daar er kan meestal volstaan kan worden met een enkele lijn optische scheiders en wordt handsortering geminimaliseerd.

Installatie voorbeelden

Basic Walair MSW installation

Basic Walair MSW installation

Walair Separation Systems produces a range of separation systems for MSW installations in the recycling industry. With the Walair Single drum separator and the 3-way separator in combination with bagopeners/shredders and screen it is possible to handle capacities Msw waste till 40 ton/h. For more information contact our office.

Optische scheiders

Optische scheiders

In dit foto en video album tonen we de combinatie van Walair drum separators met optische scheiders. Gevolg een betere scheiding en een hoger doorvoer capaciteit.

Animatie CDI installatie

Animatie CDI installatie

In deze animatie is de werking van een verwerkingsinstallatie van CDI afval goed te zien. Capaciteit  75 ton/per uur bij een stortgewicht van 250 kg/m3.

Walair Quick impression

Walair Quick impression

Short introduction of several Walair separation systems of recently built installations all over the world.

Basic Walair MSW installation

Basic Walair MSW installation

Walair Separation Systems produces a range of separation systems for MSW installations in the recycling industry. With the Walair Single drum separator and the 3-way separator in combination with bagopeners/shredders and screen it is possible to handle capacities Msw waste till 40 ton/h.

RDF Daneco Nogoro Italy

RDF Daneco Nogoro Italy

For this RDF installation Walair has delivered a drum separator and an air separator to protect the secondary shredder.