CDI Installaties

Voor bedrijfsafval en bouw en sloopafval levert Walair diverse soorten lucht scheidingsinstallaties. Met de Walair drumscheider kan van een CDI afvalstroom twee deelstromen worden gemaakt. Bijv. door het scheiden van hout, puin en steen, van een papier en plastic fractie.

Met de Walair 3-weg scheider is het mogelijk een afvalstroom op te delen in 3 deelstromen. Bijv. steen, hout en papier en plastic. Van materiaalgroottes van 10 mm tot 500 mm. Capaciteiten van 5 tot 100 ton per uur. Bij gebroken en gezeefd puin zijn zelfs capaciteiten mogelijk tot 250 ton per uur.

Voor plekken waar ruimte een probleem is, kan de Walair luchtscheider uitkomst bieden. Deze kan een lichte fractie  scheiden en vertransporteren via een materiaal afvoerleiding naar een gewenst dropping punt. De luchtscheider kan ook gekoppeld worden aan een drumscheider als de plaatsing van een 3-weg scheider niet mogelijk is. Ook bestaat de mogelijkheid om de Walair drumscheiders direct  te koppelen aan een optische scheider. Door de toepassing van lucht verdeelt en doseert de fractie optimaal op de toevoerband van een optische scheider, waardoor het rendement en de capaciteit toe neemt. Zo kan bijv. hout van rest afval worder gescheiden of papier van plastic.

Installatie voorbeelden

Basic Walair MSW installation

Basic Walair MSW installation

Walair Separation Systems produces a range of separation systems for MSW installations in the recycling industry. With the Walair Single drum separator and the 3-way separator in combination with bagopeners/shredders and screen it is possible to handle capacities Msw waste till 40 ton/h. For more information contact our office.

Optische scheiders

Optische scheiders

In dit foto en video album tonen we de combinatie van Walair drum separators met optische scheiders. Gevolg een betere scheiding en een hoger doorvoer capaciteit.

Animatie CDI installatie

Animatie CDI installatie

In deze animatie is de werking van een verwerkingsinstallatie van CDI afval goed te zien. Capaciteit  75 ton/per uur bij een stortgewicht van 250 kg/m3.

Walair Quick impression

Walair Quick impression

Short introduction of several Walair separation systems of recently built installations all over the world.

Basic Walair MSW installation

Basic Walair MSW installation

Walair Separation Systems produces a range of separation systems for MSW installations in the recycling industry. With the Walair Single drum separator and the 3-way separator in combination with bagopeners/shredders and screen it is possible to handle capacities Msw waste till 40 ton/h.

RDF Daneco Nogoro Italy

RDF Daneco Nogoro Italy

For this RDF installation Walair has delivered a drum separator and an air separator to protect the secondary shredder.