De Walair 4-weg Drum separator

De Walair 4-weg Drum separator wordt toegepast in de recycling Industrie en is geschikt voor het scheiden van een afvalstroom in vier deelstromen.

toepassingen

De Walair 4-weg Drum separator kan een afvalstroom in vier deelstromen scheiden, een zware, middelzware en een lichte fractie en een zeer lichte fractie.

De 4-weg drum scheider kan gebruikt worden voor vele afvalstromen waarbij lichte en de zeer lichte fractie wordt afgevoerd naar na verkleiners.  Deze na verkleiners kunnen direct gevoed en gedoceerd worden door de Walair 4-wegscheider.

uitvoeringen/specificaties

Toepassing van de Walair 4-weg Drum separator 

De Walair 4-weg Drum separator wordt in diverse breedte maten gebouwd en aan de gewenste doorvoer kapaciteit aangepast.  Leverbare breedtes van 1000 tot 2000 mm breed. (met 200 mm oplopend)

De capaciteit is natuurlijk compleet afhankelijk van het soortelijk gewicht van de afvalfracties. Maar om een voorbeeld te geven bij een soortelijk gewicht van 250 kg/m3 is max 70 ton per uur mogelijk.

Werkingsprincipe van de Walair 4-weg Drum separator

Na het verwijderen van de 0 t/m 50 mm kan de inputfractie op de speed-up band van de 4-weg Drum separator goed verdeeld en gedoseerd worden ingevoerd.

De speedup-up band is zowel horizontaal als verticaal als in hoogte en hoek verstelbaar. We adviseren de band te koppelen aan een frequentieregeling, zodat de band verstelbaar is tussen de 1 en 2.2 mtr per seconde.

De speed-up band is luchtdicht verbonden met een scheidingskamer. In de scheidingskamer is een roterende drum aangebracht met een diameter van 1000 mm.

In de scheidingskamer wordt, door het blazen van de blaasmond en de zuig-werking boven de scheidingsdrum/rol, de zware fractie van de middel en lichte fractie gescheiden. De in en uitlaat van de scheidingskamer en de afstand van de drum tot het afvoerkanaal, zijn in hoogte verstelbaar.
De zware fractie wordt, voor de drum langs, door een stortkanaal naar een opslagbunker of afvoerband afgevoerd.
De middelzware en lichte fractie wordt over de scheidingsdrum heen geblazen en gezogen en naar de expansiekamer afgevoerd.
In deze expansiekamer wordt de middelzware fractie gescheiden van de lichte fractie.

Onder de expansiekamer is een lopende band (nr 7) aangebracht, die de middelzware fractie en een deel van de lichte fractie afvoert naar een tweede drum separator Wij adviseren ook deze lopende band uit te voeren met een frequentieregelaar.

Deze tweede drum separator bestaat uit een scheidingskamer met roterende drum (diam 650 mm) en een blaasmond .

De middelzware fractie wordt, voor de drum langs, door een stortkanaal naar een opslagbunker of afvoerband afgevoerd.
De lichte fractie wordt over de scheidingsdrum heen geblazen en gezogen en naar de expansiekamer afgevoerd.
Onder deze expansiekamer bevindt zich ook een lopende band die de lichte fractie afvoert naar de derde drum separator. Hier wordt lichte fractie door stortkanaal afgevoerd  De zeer lichte fractie wordt over de scheidingsdrum heen geblazen en gezogen en naar de expansiekamer afgevoerd. Onder deze expansiekamer bevindt zich ook een lopende band die de lichte fractie afvoert naar de uitlaat van de unit

Om een zuigwerking te verkrijgen boven de 3 roterende drums, worden de drie expansiekamers voorzien van speciale afzuigmonden, welke zijn verdeeld over de gehele expansiekamers. De afzuigmonden worden d.m.v. twee of drie rechte zuig verdeelleidingen zonder bochten op de kamer met elkaar verbonden. De zuig verdeelleidingen worden aan elkaar gekoppeld door speciale lucht verdeelkanalen. Elk lucht verdeelkanaal wordt gekoppeld aan totaal 3 Walair ventilator scheiders.

De drie Walair ventilatorscheiders zuigen met 100% aan de 3 expansiekamers.
In elke ventilator wordt de lucht verdeeld in een lucht stofstroom van circa 20% en een blaas luchtstroom van circa 80%. De blaas luchtstroom (80%) wordt gebruikt om via de blaasmond de fractie tegen en over de scheidingsrol te blazen. De lucht stofstroom (20%) met stof wordt naar een stoffilter (nr 15 ) afgevoerd.De ventilatorscheiders zijn voorzien van een lucht regelklep en een druk regelklep, waardoor het mogelijk is de hoeveelheid lucht naar de blaasmond (nr 3) en naar het stoffilter (nr 15) naar wens aan te passen.

Door deze voorzieningen en de mogelijkheid om de toevoerband van de drumseparator horizontaal, verticaal en in hoek te verstellen, kunnen de beide scheidingsunits optimaal worden ingesteld voor het gebruik van vele inputstromen en fractie¬groottes.
Door het toepassen van de ventilatorscheiders kan een stoffilter worden toegepast met een relatief lage capaciteit en filteroppervlak.